Støren Treindustri


Et produksjonskonsept som forener arkitektens krav til
funksjonalitet og estetikk med kundens ønsker om rasjonell og kostnadseffektiv produksjon

 

Vår visjon er å arbeide mest mulig i harmoni med miljø og omgivelser. Vi har sterkt fokus på at våre aktiviteter og byggeprosjekter skal gjennomføres med minimale utslipp til jord, luft og vann.

Vi skal benytte kun anerkjente og miljøriktige byggematerialer og kjemikalier, og over 90 % av avfall som genereres av vår produksjon sorteres og gjenvinnes. Avkapp og annet ubrukt trevirke blir råstoff til fjernvarme.
Miljøgevinsten på byggeplass er bl.a.; mindre transport (varer + personer), sterkt redusert energiforbruk (oppvarming + uttørking) og mindre avfallshåndtering.

 

Hvorfor velge prefabrikerte elementbygg fra Støren Treindustri?
Masseprodusert skreddersøm – fleksibilitet iht. kundenes ønsker

 

Raskere vei til tett bygg

 

Effektiv logistikk – kun det man til enhver tid trenger på byggeplass

 

Økt lønnsomhet, reduserte kostnader

 

Redusert risiko for overskridelser, skader (HMS) og fuktpåvirkning

 

Bedre kvalitet

 

Bedre miljø – mer klimavennlig

 

Telefon:72 43 92 00
E-post: post@sti-as.no

Besøk vår hjemmeside på
www.storen-treindustri.no