Om oss

Trefokus er et nasjonalt informasjonsselskap. Vi skal dekke behovet for god og riktig treinformasjon både hos profesjonelle aktører innen bygg og planlegging og hos forbrukere.

Hos oss skal du få faktakunnskap og nøytral produktinformasjon. Vi selger ingen produkter selv.

Trefokus eies av skogbruk og treindustri i Norge. Vi samarbeider med landets fremste kompetansemiljøer innenfor skogbruk, trebruk og trekonstruksjoner. Vi jobber for å øke bruken av tre i Norge på områder der tremateriale er et godt og riktig alternativ.