Lillerønning Snekkerifabrikk AS

 

Lillerønning Snekkerifabrikk AS holder til i store og moderne lokaler på Kotsøy i Midtre Gauldal kommune.
Vi er en tradisjonsrik familiebedrift med røtter over 60 år tilbake i tid.

 

Starten var beskjeden: en startkapital på 300 kroner og en første levering på 30 fyllingsdører til 50 kroner stykket. Allerede året etter var omsetningen kommet opp i 37 000 kroner. Fabrikkens totale areal i dag er på omtrent 5 000 kvadratmeter. Lillerønning Snekkerifabrikk AS er en kjempebedrift på Kotsøy med knappe 50 ansatte
og en hjørnesteinsbedrift i Midtre gauldal kommune.

Snekkerifabrikken lå vanskelig til, langt fra bilvei. Da bedriften laget kirkebenker til Singsås kirke, måtte alle benkene bæres fram til bilveg. I 1957 bygde Tomas og sønnene Peder og Bjarne fabrikk i «Litjrønningen». Her kom de frem til bilvei, fikk strøm fra Aura kraftverk, og kunne skaffe seg moderne maskiner.

Ti år senere, i 1967, ga de 140 kvadratmeterne i Litjrønningen allerede for lite alburom. Th. Lillerønning Snekkerifabrikk kjøpte den nedlagte Kotsøy skole. Her ble det monteringshall, og i 69-70 ble gammelskolen påbygd med 350 kvadratmeter og all produksjon havnet nå her. Men firmaet vokste.

I 1974 trengte fabrikken mer plass, og monterings- og lagerhall ble bygd. I 1976 kom den største endringen siden oppstarten av bedriften; nå ble firmaet gjort om til aksjeselskap med far Tomas og sønnene Toralf og Peder som hovedaksjonærer.

I årene som kom, vokste firmaet fort, og det ble en rivende utvikling i området rundt gamle Kotsøy skole. Selve skolen ble revet, og nytt lager og kontor ble bygd i årene 1977-78. Så fulgte flere år med bygging av impregneringshall og materiallager, og hele glassavdelingen ble flyttet til Støren i 1987 for å betjene storkunden Block-Watne. Kontorene ble utvidet, og i 1991 fikk bedriften ny glassavdeling og lagerhall, og glassavdelingen flyttet tilbake fra Støren til Kotsøy.

I 1996-97 ble fabrikken utvidet med 900 kvadratmeter og en ny kantine ble bygd. De foreløpig siste utvidelsene ved fabrikken skjedde i 2009 da lokalene til Coop Kotsøy ble overtatt og ombygd til produksjons- og lagerlokale. Bedriften hadde før overtakelsen få utbyggingsmuligheter med hus og veier på alle kanter, og valgte derfor å bygge nytt bygg for den lokale butikken.


 

Kontakt oss

Telefon:72 43 60 60
E-post: kontor@lilleronning.no

 

Besøk vår nettside ved å klikke her