LENSA Gauldalen

 

LENSA er et nettverksprosjekt innen skogbruk som startet i Sør Trøndelag rundt 2008. Prosjektet omfattet da alle kommuner i Sør Trøndelag samt to kommuner i Nord Trøndelag.
Prosjektet har etter den gang blitt videreført flere ganger, og består idag av 5 nettverk med deltaker kommuner fra nordmøre, ST og NT


Gauldalsnettverket er ett av disse nettverkene, og består av kommunene Røros, Holtålen Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu og Oppdal

Hovedmålsettingen til nettvereke er å øke aktiviteten i skogbruket i prosjektområdet. Dette gjøres bl. a gjennom skogeierveiledning, kursing, skogdager og andre aktivitetsfremmende tiltak

Nettverkene har ansatt en eller flere skogpådrivere som driver oppsøkende virksomhet mot skogeier. Det er ulike fokusområder i de ulike nettverkene og over tid, men for Gauldalsnettverket har disse vært; ungskogpleie, markberednining, veg og foryngelse

 

Sjekk ut vår Facebook-side ved å klikke her