Kjeldstad Trelast ASKjeldstad-konsernet er en av Norges ledende aktører innen utvikling, produksjon og salg av trelast, konstruksjonsløsninger
(precut, K-produkter, K-pakken) og boliger (eneboliger, småhus, leiligheter, m.m.)
 

Historien om Kjeldstad starter helt tilbake i 1918, da Ingebrigt Kjeldstad og hans svoger Nils Fuglem startet samdrift i Selbu i Sør-Trøndelag.
Fra 1921 etablerte Ingebrigt Kjeldstad seg som eneeier og startet opp den virksomheten som i dag fortsatt er kjent som Kjeldstad. I starten drev han kun et skurbruk med sesongdrift, men virksomheten ble utvidet da man etablerte seg på dagens lokasjon på Borsethmoen i 1933.

2.generasjon av Kjeldstad-familien overtok selskapet rundt 1960 og utviklet og drev det frem til neste generasjonsskifte i 1987. 3. generasjon kom da inn på eiersiden og eierskapet besto nå av tilsammen 6 eiere.Disse overførte videre hele eller deler av sine eierposter til sine barn i 4. generasjon og fra 2003 besto eierskapet av tilsammen 16 aksjonærer.

Kjeldstad-konsernet er en betydelig leverandør av trelast og videreforedlete produkter til byggevarebransjen og byggeindustrien.
Våre produktgrupper omfatter ved siden av tradisjonell trelast også bolig- og elementproduksjon samt egen takstolproduksjon.

Vi har gjennom generasjoner arbeidet målbevisst for å høyne kvaliteten på våre produkter og leveranser gjennom fremtidsrettet, høyt automatisert produksjon og gode logistiske løsninger. Vårt arbeid er lønnet i form av fornøyde og trofaste kunder som gir oss muligheten til fortsatt utvikling, fornyelse og vekst.

I tillegg driver vi eiendomsutvikling av både leiligheter og næringsareal i sjøkanten i Hommelvik i Sør-Trøndelag. Sjøsiden har vært et av de mest populære boligprosjektene rundt Trondheim de siste årene, og så langt er over 150 leiligheter bygget og solgt til meget fornøyde boligkjøpere.

 

Kontakt oss:

Tlf.: 73 81 01 00
Faks: 73 81 01 01
E-post: selbu@kjeldstad.no

 

Besøk vår hjemmeside ved å klikke her