Gauldal videregående skole

 

Gauldal Videregående Skole er lokalisert på Støren, og har utdanningstilbud som passer veldig mange

Skolen ligger på Basmoen 7 på Støren og ligger omtrent 4 mil fra Trodheim. Vi har elever som primært
kommer fra distriktene Melhus, Midtre-Gauldal og rennebu,
men vi har også elever som kommer langveisfra

Vi er en skole som har rundt 350 elever og 70 ansatte, og i 2010 fikk skolen et helt nytt bygg.
I bygget holder også Kulturskolen og Støren Ungdomsskole til.

Vi hag også et øvingsfelt for Bygg og anlegg på Kvasshyllan som ikke mange skoler i fylket kan skimte med.

Vi er også den eneste videregående skolen som har en landsdekkende linje i børsemakerfaget

Dette er fagtilbudene vi tilbyr på vår skole:

Bygg og anlegg

Børsemaker

Design og Håndverk

Helse og oppvekstfag

Service og Samferdsel

Studiespesialisering

Teknikk og industriellproduksjon

 

Kontakt oss
Telefon: 72 81 11 60
E-post: postmottak.gauldal@stfk.no

 

Besøk vår hjemmeside ved å klikke her